Cheap Buy phentermine 30mg hhhhhhhhhh ahhhhhhhhh usa
Usa Buy ambien online hhhhhhhhhh here arrrrghhhhhhh

Cheap prices low price safe speed Buy ambien online
Super Dissertation writing service speed cheap prices
Low price good quality Buy klonopin online

Thema's

De visserijsector nadert een ernstige globale crisis. Teveel boten jagen met te efficiënte technieken op teveel vis. Wanneer visbestanden aan de kust uitgeput raakten, ging men steeds verder vissen.

Er zijn verschillende soorten vervuiling van ons milieu en van de zeeën. Er is vervuiling door chemicaliën, door olie, door niet- of nauwelijks afbreekbare stoffen zoals plastic, door radioactiviteit, door viskweek, door lawaai, en door radioactief afval.

Het belang van oceanen als koolstofput is niet te onderschatten. De in de atmosfeer aanwezige CO₂ wordt voor een deel omgezet in O₂ (zuurstof), en dit voornamelijk door twee uiterst belangrijke ecologische systemen: de bossen (en dan vooral het tropisch regenwoud) en de oceanen.

De meest voorkomende gifstoffen of contaminanten in het mariene milieu zijn dioxines, dioxineachtige pcb’s, zware metalen zoals kwik en cadmium en brandvertragers. De meeste van deze stoffen komen door industrie in het milieu terecht. Sommige stoffen komen ook in mindere mate in de natuur voor.

Vissen zijn gewervelde dieren, net als mensen, honden, kippen en koeien, met een goed ontwikkeld zenuwstelsel. Bij sommige soorten zijn er hersendelen aangetoond die analoog zijn aan wat bij ons pijn en angst reguleert.

Eigenlijk is het gek dat onze planeet ‘Aarde’ heet en niet ‘Water’. Er is immers veel meer water dan land op onze planeet. Oceanen en zeeën bedekken samen ongeveer 71% van het aardoppervlak. ‘Zee’ wordt algemeen gebruikt om al het zoute water op aarde aan te duiden.

website by Studio Enden

Qulitative buy cheap price cheap Dissertation writing service
Cheap price online cool Buy klonopin online low price in usa
Great service low price buy Buy ambien online here in usa

inhouse pharmacy there qualify